.
   English

 

 English

     
08 Logo MPEkonomija Biro za metrologija H C MK
Затворање на Твининг лајт проектот на Бирото за метрологија и Чешкиот метролошки институт
Затворање на Твининг ...

На 01.11.2017 година, со пригодна свеченост во ЕУ ...

Меѓулабораториска споредба
Меѓулабораториска ...

Во периодот Октомври-Декември 2015 година, ...

ПРОШИРЕН ОПСЕГ НА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА КАЛИБРАЦИЈА
ПРОШИРЕН ОПСЕГ НА ...

Лабораториите за калибрација на Бирото за ...

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ФЕИТ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА ...

На 17 Ноември 2015, директорот на Бирото за ...

Потпишан Меморандум за разбирање со Центарот за метрологија на Кралството Шпанија
Потпишан Меморандум за ...
Денес, 13.11.2015 година  во Мадрид, ...

 

akreditacija-0

Официјално време во РЕПУБЛИКА Македонија

Регистрирај се

(optional)

cmc temperatura

На ден 13.09.2013 година, лабораторијата за калибрација на температура на Министерство за економија-Биро за метрологија, Скопје објави најдобри калибрациони и мерни можности (CMCs) во дата базата на Меѓународното Биро за мерки и тегови (KCDB BIPM). Со влезот во дата базата, сите понатамошни калибрациони сертификати, кои лабораторијата ќе ги издава за калибрација на Индустриски платиниумски отпорнички термометри во опсег од -60 °C до 300 °C, температурни сензори со покажувачки уред  од -60 °C до 420 °C и стаклени термометри со течност  од -60 °C до 250 °C се меѓународно признати, бидејќи од 10.10.2006 год. Република Македонија е придружен член на Генералната конференција за мерки и тегови (CGPM), а од 14.11.2007 год. Бирото за метрологија е потписник на Аранжманот за меѓународно признавање на калибрационите сертификати (CIPM MRA).
Ова се најдобрите калибрациони и мерни можности на лабораторија за маса на Бирото за метрологија:

 

http://kcdb.bipm.org/appendixC/T/MK/T_MK.pdf

 

dms-0

homologacija-0

upisi-0

logoBIPM-RB

euramet

oiml

welmec

iaaojpg