.
   English

 

 English

     
08 Logo MPEkonomija Biro za metrologija H C MK
Затворање на Твининг лајт проектот на Бирото за метрологија и Чешкиот метролошки институт
Затворање на Твининг ...

На 01.11.2017 година, со пригодна свеченост во ЕУ ...

Меѓулабораториска споредба
Меѓулабораториска ...

Во периодот Октомври-Декември 2015 година, ...

ПРОШИРЕН ОПСЕГ НА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА КАЛИБРАЦИЈА
ПРОШИРЕН ОПСЕГ НА ...

Лабораториите за калибрација на Бирото за ...

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ФЕИТ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА ...

На 17 Ноември 2015, директорот на Бирото за ...

Потпишан Меморандум за разбирање со Центарот за метрологија на Кралството Шпанија
Потпишан Меморандум за ...
Денес, 13.11.2015 година  во Мадрид, ...

 

akreditacija-0

Официјално време во РЕПУБЛИКА Македонија

Регистрирај се

(optional)

Лабораториите за калибрација на Бирото за метрологија го зголемија опсегот на акредитација за уште три величини – релативна влага, акустични мерења и електрични големини. По успешно помината надзорна оцена со проширување на акредитацијата согласно МКС EN ISO/IEC 17025,  извршен од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија  и технички експерти во горенаведените области од област од Дирекција за мерки и скапоцени метали –Национален Метролошки Институт на Република Србија.

Системот за управување со квалитет согласно МКС EN ISO/IEC 17025 е акредитиран од страна на ИАРМ од 2012 година и заклучно со последното проширување на опсегот на акредитација акредитирани се лабораториите за калибрација во следните области: маса, зафатнина и проток, температура и релативна влага, притисок, електрични величини и акустички мерења. 

dms-0

homologacija-0

upisi-0

logoBIPM-RB

euramet

oiml

welmec

iaaojpg